MASY BITUMICZNE
Z NAMI JESTEŚ NA DOBREJ DRODZE

PRD-PSZCZYNA


JESTEŚMY KONTYNUATOREM 30-STO LETNICH DOŚWIADCZEŃ W BUDOWIE DRÓG I PRODUKCJI ASFALTOBETONU, PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH W PSZCZYNIE.

Rozpoczeliśmy na szeroką skalę modernizację firmy. Obecnie firma produkuje wszystkie rodzaje mas bitumicznych według 15 recept opracowanych przez renomowane laboratorium.
  Zobacz - O Firme

OFERTA MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
 

Warstwa Ścieralna
 
  • AC 8S 50/70 KR 1-2
  • AC 11S 50/70 KR 1-2
  • AC 11S 50/70 KR 3-4
  • SMA 11S 50/70 KR 3-4
  • SMA 11S PMB 45/80-55 KR 5-7

Warstwa wiążąca
 
  • AC 11W 50/70 KR 1-2
  • AC 16W 50/70 KR 3-4
  • AC 16W PMB 25/55-60 KR 5-7

Warstwa Podbudowy
 
  • AC 22P 50/70 KR 3-4
  • AC 22P PMB 25/55-60 KR 5-7

POSIADAMY CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PRD-PSZCZYNA


JESTEŚMY COROCZNIE CERTYFIKOWANĄ FIRMĄ, CO PRZEMAWIA ZA JAKOŚCIĄ NASZEGO PRODUKTU

Produkowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Pszczyna Sp. z o.o. produkty w pełni spełniają normy. Wszystkie wymagania odnoszące sie do oceny i weryfikacji stałości właściowości są zastosowane.