Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Pszczyna sp. z o.o.

Jesteśmy kontynuatorem 30-sto letnich doświadczeń w budowie dróg i produkcji asfaltobetonu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Pszczynie.

Od 2007 roku w wyniku prywatyzacji działamy jako samodzielna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od kolejnego roku rozpoczęliśmy zakrojoną na szeroką skalę modernizację firmy. Najważniejszym elementem tej modernizacji było zakupienie nowoczesnej Wytwórni Mas Bitumicznych marki Benninghoven o wydajności 120 ton/godz. oraz wdrożenie Zakładowej Kontroli Pracy (ZKP) i uzyskanie certyfikatu CE.

Obecnie firma produkuje wszystkie rodzaje mas bitumicznych według badań typu opracowanych przez renomowane laboratorium drogowe w kategoriach ruchu KR1-2 , KR3-4, KR5-7.

Posiadamy akceptację i zatwiedzenie tych recept (badań typu) przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz GDDKiA co pozwala nam produkować mieszanki mineralno-bitumiczne również na drogi wojewódzkie i krajowe w naszym regionie.

Ciągła kontrola reżimu produkcyjnego pozwala nam produkować mieszanki mineralno-bitumiczne najwyższej jakości co skutkuje faktem , iż w ostatnich latach nie odnotowaliśmy, żadnych reklamacji naszych wyrobów.